101.204,77 KM INVESTICIJA U 6 OSNOVNIH ŠKOLA TUZLANSKOG KANTONA