JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla potpisali sporazum o suradnji