MIOS organizovao webinar na temu “Dan u otvorenoj školi”