Održan I. modul edukacije na temu „Podrška nastavnicima/ama u radu sa učenicima/ama sa poteškoćama i preprekama u učenju i učešću u nastavnom procesu“