Održan II modul dvodnevne edukacije za predstavnike/ce osnovnih i srednjih škola Bosne i Hercegovine