Prvi sastanak Obrazovne mreže u JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice, održan je u petak, 17. decembra 2021. godine u prostorijama škole.

Obrazovna mreža za cilj ima dati doprinos da sva djeca koja idu u školu dobiju priliku da kroz pravično i kvalitetno obrazovanje, uz podršku zajednice, povećaju šanse za  kvalitetno življenje.​

Tokom sastanka, učešće su uzeli partneri škole, predstavnici/e lokalne zajednice i predstavnici/e škole, menadžment i nastavno osoblje.

Ispred lokalne zajednice, doprinos  u osnivanju Obrazovne mreže škole su dali/e predstavnici/e Policijske stanice grada Živinice, JU Centar za socijalni rad grada Živinice, Pekare „Budućnost“, UŽ „Nada“, MZ Živinice Gornje, Udruženja „Pčelica“, Eko zeleni Tuzlanskog kantona i JU OŠ "Gračanica Selo" Živinice.

Predstavnici/e škole su predstavili strateškoe ciljeve u razvoju škole.

Predstavljene su aktivnosti škole koje su se tokom proteklog perioda realizovale u saradnji sa lokalnom zajednicom.

Takođe, predstavljeni su izazovi u radu škole i priroitetni ciljevi koje škola želi realizovati u saradnji i uz podršku lokalne zajednice.

Kroz diskusiju o aktivnostima saradnje između lokalne zajednice i škole, o izazovima s kojima se škola, ali i lokalna zajednica suočava prilikom pokušaja u prevazilaženju, dogovorene su određene zajedničke strategije u pokušaju prevazilaženja izazova, a što u krajnosti doprinosi kreiranju podržavajućeg okruženja za rast, razvoj i učenje učenika/ca škole.

U daljoj diskusiji, vođeni predhodnim iskustvom i okolnostima,  predložene su određene teme za edukaciju i rad sa učenicima/ama, roditeljima učenika/ca i nastavnicima/ama škole.

Dogovoreno je da će se naredni sastanak Obrazovne mreže organizovati u mjesecu februaru 2022. godine.

Tokom narednog sastanka, planirano je kreiranje akcionog plana zajedničkog djelovanja škole i lokalne zajednice u svrhu podrške odgojno obrazovnom procesu i kreiranju podržavajućeg okruženja za rast, razvoj i učenje svakog djeteta. Kreiranje akcionog plana će obuhvatati definisanje oblasti djelovanja, ciljeva, aktivnosti, perioda trajanja, odgovornih osoba i indikatora uspjeha.

Aktivnost uspostavljanja Obrazovne mreže u JU OŠ "Živinice Gornje" Živinice se realizuje u okviru projekta „1 kvadratni kilometar obrazovanja“.

Generalni cilj projekta je doprinos u osnaživanju najmanje 500 učenika i učenica iz marginaliziranog okruženja kroz kreiranje jednakih mogućnosti i pristupa u obrazovanju za učenje i razvoj.

Projekat, u saradnji sa 6 osnovnih škola sa područija Tuzlanskog kantona, tri sa područija grada Tuzla i tri sa područija grada Živinice (JU OŠ „Miladije“, JU OŠ „Kreka“, JU OŠ „Kiseljak“, JU Prva osnovna škola Živinice, JU OŠ „Đurđevik“ i JU OŠ „Živinice Gornje“), implementira Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) Tuzla.

Period realizacije projekta je mart 2020 – decembar 2023. godina. Projekat je finansijski podržan od strane Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, Njemačka, Freudenberg fondacije, Njemačka i Međunarodnog udruženja „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) Tuzla.