Održan webinar: „Kritičko mišljenje i angažman učenika/ca pri učenju na daljinu“