ODRŽANA KNJIŽEVNA RADIONICA U OKVIRU MEĐUNARODNOG DJEČIJEG FESTIVALA”VEZENI MOST”