Održana obuka za predstavnike Službe za zapošljavanje i Međunarodnog udruženja “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla