ODRŽANA RADIONICA DJEČIJIH ILUSTRACIJA U OKVIRU MEĐUNARODNOG DJEČIJEG FESTIVALA “VEZENI MOST 2018”