Održana trodnevna radionica na temu: “Jačanje profesionalnih kapaciteta JU OŠ Kiseljak”