Održana X Stručna ekskurzija za članove i članice MIOS-a