ODRŽANA XI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ZA NASTAVNO OSOBLJE ŠKOLA