ODRŽANE JANUARSKE EDUKACIJE ZA NASTAVNO OSOBLJE UKLJUČENO U PROJEKAT “ŠKOLE ZA SVE”