Održani sastanci sa rukovodstvom škola koje će učestvovati u projektu “Škola za sve”