Radionica za predstavnike vijeća roditelja osnovnih škola Zapadno Hercegovačke Županije