Poziv na edukaciju o pristupu „Marshall Rosenbergov model nenasilne komunikacije“