POZIV ZA EDUKACIJU: “UPOZNAVANJE SA MODELOM NENASILNE KOMUNIKACIJE PO MARSHALLU ROSENBERGU”