POZIV ZA IX KONFERENCIJU “Otvorena škola u zajednici – Škola za sve” na temu: Društveni uticaj i promjene kojima škole doprinose u BH društvu