POZIV ZA PRIJAVE ZA DRUGU REGIONALNU NAGRADU SERVISNOG-UČENJA