POZIV ZA PRIJAVE ZA REGIONALNU NAGRADU ZA SERVISNO-UČENJE