Predstavnik MIOS – a na konferenciji o servisnom učenju u Argentini