Međunarodno udruženje "Interaktivne otvorene škole" (MIOS) Tuzla zajedno sa nastavnim osobljem škola planira uspostaviti mrežu škola i nagradu za Servisno-Učenje Bosne i Hercegovine.

Tokom dvodnevne radionice koja se održava 13 i 14 . januara 2022. godine u hotelu Bjelašnica, Sarajevo, učestvovati će nastavno osoblje koje je u proteklom periodu bilo uključeno u proces primjene i širenja metodologije Servisnog-Učenja u okviru projekta: „Širenje metodologije Servisnog-Učenja u Bosni i Hercegovini“.

CILJEVI RADIONICE

  • Izgraditi i definisati bitne komponente mreže škola koje provode Servisno-Učenje;
  • Izgraditi i definisati komponente za objavljivanje nagrade za uspješne prakse Servisnog-Učenja u BiH;
  • Dogovoriti plan aktivnosti za period januar – juni 2022. godine.

Na ovaj način želimo graditi resurse koji će podržavati praksu, učenje i razvoj u odgojno-obrazovnom procesu primjenom Servisnog-Učenja.

Dalje, želimo približavati naša dostignuća/prakse, promovisati kvalitet rada i učenja u regionu Centralne i Istočne Evrope te svijeta putem uspostavljanih mreža škola, univerziteta, nevladinih organizacija u različitim dijelovima svijeta.

Projekat „Širenje metodologije Servisnog-Učenja u Bosni i Hercegovini“ implementira Međunarodno udruženje "Interaktivne otvorene škole" (MIOS) Tuzla u partnerskog saradnji sa nadležnim pedagoškim zavodima i ministarstvima obrazovanja kantona BiH uključenih u projekat.