Realiziran webinar „Prezentacija primjene pristupa – Početni eksperiment“