REALIZOVANA STRUČNA EKSKURZIJA ZA ČLANOVE I ČLANICE MIOSA “STEĆCI – MUZEJ NA OTVORENOM”