Članovi MIOS-a u sklopu stručne ekskurzije posjetili lokalitete od prirodnog, istorijskog i kulturnog značaja