VIII STRUČNA EKSKURZIJA ZA ČLANOVE I ČLANICE MIOS-A