XI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “SERVISNO-UČENJE, MODEL ISKUSTVENOG UČENJA DJECE U OBRAZOVANJU BIH I SVIJETU”