2004.-2014.

Konferencija za škole „Otvorena škola u zajednici – škola za sve

 

Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) organizira IV konferenciju škola "Otvorena škola u zajednici – škola za sve", sa temom „Škola za XXI stoljeće“. Konferencija će biti održana 26.5.2016. godine u Kristalnoj dvorani Hotela Tuzla, sa početkom u 9.00 sati.


Cilje konferencije je razmjena iskustava i promocija škola otvorenih u zajednici,
a kroz iskustva 14 osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona, koje su od januara 2015. do januara 2016. godine učestvovale na MIOS-ovim edukacijama na teme Demokratski razvoj škola, Servisno učenje, Projektna nastava, Interaktivne metode i Kompetencije za kreiranje inkluzivnog odjeljenja. Učesnici na edukacijama su kroz primjenu naučenih metoda u svojoj nastavnoj praksi realizirali 23 mala projekta u svom kolektivu.

 

Konferencijom želimo:

  • Kroz učešće gostujućih predavača iz inostranstva i razmjenu iskustava učesnika,
  • promovirati koncept otvorenih škola u zajednici obrazovne javnosti;
  • ukazati na  pozitivne primjere i mogućnosti za jačanje pozicije škole u zajednici;
  • definiarati smjernice za dalji rad i saradnju u primjeni koncepta otvorenih škola u zajednici;
  • aktuelizirati pitanje razvoja dječijih kompetencija za XXI. stoljeće.


Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla (MIOS) je nevladina organizacija koja promoviše otvoreno obrazovanje u zajednici, te u radu sa školama nastoji dati doprinos razvoju i jačanju otvorenih škola. MIOS radi kao mreža i želi podržati razvoj otvorenih škola, koristeći metode interaktivnog učenja, pružiti profesionalne treninge o novim metodama učenja,
promovisati demokratski razvoj škola i implementiranje standarda otvorenih škola u zajednici.

*Projekat podržava Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke.

KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME

Međunarodno udruženje "Interaktivne otvorene škole" raspisuje Konkurs za radnu poziciju Asistent/ica na programu/projektu - 1 osoba


Kratak opis radnog mjesta: Zaposlenik/ca treba da vodi i koordinira projektne aktivnosti i da ih realizira prema zacrtanim vremenskim planovima a u saradnji sa voditeljom projekta. To uključuje: okupljanje i koordiniranje rada saradnika na projektu i materijalnih resursa, pružanje podrške i saradnja sa korisnicima projekta, monitoring rada i napretka projekta a po nalogu voditelja projekta; obezbjeđivanje dobre organizacije rada u koordinaciji sa ostalim članovima tima, učešće pri izradi publikacija, vođenje projektne dokumentacije, saradnja sa vanjskim dobavljačima prema aktivnostima projekta, izrada izvještaja o vlastitom radu i izvještaja koji se odnose na projekat.


Dužina trajanja radnog angažmana: 9 mjeseci počevši od juna 2016. sa mogućnošću produženja.


Prijave na poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti do 29. maja 2016.g. na e-mail adresu:   sa naznakom "Prijava na konkurs - asistent".

 

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati/kinje koji/e su, nakon procjene prijave od strane Komisije a na osnovu dostavljene dokumentacije, uvršteni u uži krug.

MIOS je poslodavac bez predrasuda.


Sve informacije vezane za uslove Konkursa možete naći u prilogu ove vijesti.

 

 

Jednodnevna ekskurzija-obilazak kulturno historijskog naslijeđa Zvornika i okoline

zvornikJU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona u saradnji sa Međunarodnim udruženjem Interaktivne otvorene škole Tuzla i Odsjekom za historiju Filozofskog fakulteta Tuzla organizuju stručnu ekskurziju pod nazivom:

„Kulturno historijsko naslijeđe Zvornika i okoline“ koja će biti održana 19. maja 2016. godine.

Jednodnevna stručna ekskurzija podrazumijeva obilazak lokaliteta kulturno–historijskog naslijeđa na području srednjeg Zvornika. Na svim značajnijim lokalitetima planirano je održavanje historijskog časa (koje će voditi studenti treće i četvrte godine Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli) kako bi se prisutni detaljnije upoznali sa historijskim kontinuitetom kulturno-historijskog naslijeđa Zvornika i okoline. Učesnici ekskurzije su: stručni saradnici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa TK, nastavnici osnovnih i srednjih škola TK i studenti.

 
Kotizacija za članove MIOS-a je besplatna, a za ostale zainteresirane 10,00 KM. Kotizacija uključuje samo prijevoz za sudionike.

Detalji i prijava u prilogu vijesti.

Poziv za obrazovanje 2. generacije SEA nastavnika/ca

Sea logoMeđunarodno udruženje "Interaktivne otvorene škole" (MIOS Tuzla) objavljuje poziv za nominovanje nastavnika/ca prirodnih nauka i matematike za učešće u drugom edukativnom ciklusu o metodi PRISTUP: POČETNI EKSPERIMENT (u daljem tekstu SEA). Opis edukacije nalazi se u prilogu ovog Poziva.
Ovo bi bila druga generacija SEA nastavnika/ca koja bi bila osposobljena za primjenu metode, a time i dodatno inoviranje nastavnog procesa u okviru predmeta koje vode u školama.
SEA metoda se takođe može koristiti na fakultetima koji pripremaju nastavni kadar za školske predmete iz oblasti prirodnih nauka i matematike, ali i drugih zanimanja kojima su prirodne nauke osnov za podučavanje odnosno sticanje zanimanja kao npr. tehnologija, ekonomija, itd.
Edukacija je planirana u avgustu 2016.

Molimo pogledajte detaljnije informacije u prilogu.

Održana radionica profesionalne orijentacije u Mješovitoj srednjoj školi u Banovićima

DSC01185U Banovićima je, 8.4.2016. godine, održana radionica profesionalne orijentacije za maturante Mješovite srednje škole Banovići, a u organizaciji Međunarodnog udruženje „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla.

Naime, nakon susreta sa učenicima ove škole i uvida u njihove potrebe, naša organizacija je odlučila, u saradnji sa Službom za zapošljavanje TK i Organizacijom za djecu i mlade „Osmijeh za osmijeh“ Tuzla, organizirati radionicu profesionalne orijentacije za maturante ove škole.

Cilj radionice je bio maturantima, na prekretnici njihovog života, pružiti neke informacije o značajnim procedurama i rokovima prijavljivanja u Službu za zapošljavanje koje moraju ispoštovati po završetku srednje škole. DSC01194Pažnja je posvećena koracima i značajnim faktorima koje treba uzeti u obzir pri izboru zanimanja, kako utvrditi koje zanimanje je prikladno za neku ličnost, čime se voditi pri izboru budućeg zanimanja itd. Cilj radionice nije bio učenicima promovisati određena zanimanja ili fakultete, nego ih uputiti na koji način napraviti samostalan izbor u skladu sa vlastitim sposobnostima i inetersima, ukazati im na mogućnosti izbora u našem kantonu, državi i inostranstvu i o čemu trebaju voditi računa pri upisu na fakultet i izboru budućeg zanimanja. O svim ovim značajnim temama sa učenicima su razgovarali Maja Hadžić i Vladan Remetić, ispred Službe za zapošljavanje TK, te Vlasta Marković, ispred Organizacije za djecu i mlade „Osmijeh za osmijeh“ Tuzla.

Predstavnica Organizacije „Osmijeh za osmijeh“ je prisutnim maturantima ukazala na značaj volontiranja i angažmana u lokalnoj zajednici u srednjoškolskom i studentskom životu, te na koji način volontiranje i aktivizam u zajednici doprinose uspjehu i boljim rezultatima na tržištu rada.DSC01202 Učenici su imali priliku vidjeti kako izgleda CV osobe sa završenim fakultetom koja nije bila aktivna u zajednici u toku studija, kao i osobe koja je paralelno sa studijem bila angažovana u zajednici, te uvidjeti značaj timskog rada i vještina komuniciranja i koordiniranja sa drugima, iz ugla jednog poslodavca.

Nakon održane radionice, učenici su iskazali svoje zadovoljstvo onime što su čuli i vidjeli, a mi se nadamo da smo im olakšali donošenje odluke i svima želimo da upišu željeni fakultet i ostvare uspješnu profesionalnu karijeru.

 

 

memorijalnifond
GMW-logo-purple-blue
vproject
csstandards
GEC postcardd

Iz foto galerije

Broj posjeta

Danas159
Jučer461
Ove sedmice986
Ovog mjeseca6314
Ukupno404855

Ko je na portalu:

Guests : 26 guests online Members : No members online

Copyright © 2014.All Rights Reserved.

Cron Job Starts