Održan sastanak sa menadžmentom i predsjednicima razvojnih timova škola projekta “1 kvadratni kilometar obrazovanja”