Posjeta ministra obrazovanja i nauke TK Međunarodnom udruženju „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla