POZIV OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA DOSTAVLJANJE LIKOVNIH RADOVA NA TEMU KULTURNE RAZNOLIKOSTI U BIH