Najava okruglog stola „Kako motivisati učenike za prirodne nauke?“