ODRŽAN DVODNEVNI INTERNACIONALNI SASTANAK PARTNERSKIH ORGANIZACIJA